[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Zamówienia Publiczne

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 68

 1. 1
 2. 2
 1. ZP-SR

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
  Formularz obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2038
  Formularz nie wykonuje obliczeń

 2. ZP-24

  Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej

 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 6)

 4. ZP-404

  Ogłoszenie o konkursie
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 4)

 6. ZP-402

  Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

 7. Ogłoszenie o zmianie umowy

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 8)

 8. Ogłoszenie o zamówieniu

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 1)

 9. Opcja darmowego pobrania

  ZP-SR2

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sektorowych

 10. Opcja darmowego pobrania

  ZP-SR1

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

 11. Druk ZP-2/WR

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

 12. Druk ZP-2/LE

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej

 13. Druk ZP-2/PO,DK

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego/dialogu konkurencyjnego

 14. Druk ZP-2/ZODSZ

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów

 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 7)

 16. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 4, 5, 6)

 17. Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 2)

 18. Druk ZP-LE

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 8)

 19. Druk ZP-ZOC

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 7)

 20. Druk ZP-WR

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 6)

 21. Druk ZP-NBO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 5)

 22. Druk ZP-DK

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 4)

 23. Druk ZP-NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 3)

 24. Druk ZP-PO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 2)

 25. Druk ZP-PN

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 1)

 26. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 3)

 27. Ogłoszenie o koncesji na usługi

  Dz.U. 2009 Nr 39, poz. 311

 28. Wyrok / Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 2 i 3)

 29. Protokół posiedzenia / rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 1)

 30. Druk ZP-2/UDSZ

  Protokół postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 31. Druk ZP - 2/NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem
 32. Druk ZP-1/ZODSZ

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów
 33. Druk ZP-1/NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 34. Druk ZP-15

  Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty

 35. Druk ZP-18

  Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

 36. Druk ZP-17

  Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej

 37. Druk ZP-16

  Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego

 38. Druk ZP-14

  Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych

 39. Druk ZP-13

  Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej

 40. Druk ZP-1/PN

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 68

 1. 1
 2. 2