biuro@signform.pl

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Sprawozdawczość Finansowa

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 51

 1. 1
 2. 2
 1. Rb-23

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 1) uwzgl. zmiany z Dz.U. 2015, poz. 1511

 2. Rb-23 PRF

  Miesięczne / roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 3. Rb-23A

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 2)

 4. RB-23B

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 3) z uwzgl. zmian z Dz.U. 2015, poz. 1511

 5. Rb-23PL

  Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 4)

 6. Rb-24

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 1)

 7. Rb-27

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 2)

 8. Rb-27PL

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 7)

 9. Rb-27S

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 9)

 10. Rb-27UE

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 8)

 11. Rb-27ZZ

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 10)

 12. Rb-28

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 12)

 13. RB-28 Programy

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
  Obowiązujący od dnia 1 października 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1511 (załącznik 1)

 14. Rb-28 Programy WPR

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 15)

 15. Rb-28NW

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 18)

 16. Rb-28NW Programy

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 19)

 17. Rb-28NWS

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 21)

 18. Rb-28PL

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 13)

 19. Rb-28S

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 20)

 20. Rb-28UE

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 3) uwzgl. zmiany z Dz.U. 2015, poz. 1511

 21. Rb-28UE WPR

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 17)

 22. Rb-30

  Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 23. Rb-30S

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 23)

 24. Rb-31

  Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
 25. Rb-32

  Półroczne - Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
 26. Rb-33

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 24)

 27. Rb-34PL

  Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.163 ustawy o finansach publicznych
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 25)

 28. Rb-34S

  Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 26)

 29. Rb-35

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 27)
   

 30. Rb-40

  Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej, planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 28) uwzgl. zmiany z Dz.U. 2015, poz. 1511 

 31. Rb-50

  Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 29)

 32. Rb-70

  Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 30)

 33. RB-BZ1

  Póroczne/Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym
  Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 298, poz. 1766 (załącznik 1)

 34. RB-BZ2

  Półroczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym
  Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 298, poz. 1766 (załącznik 2)

 35. Rb-FER

  Sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 6)

 36. Rb-FUS

  Sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 5)

 37. Opcja darmowego pobrania

  Rb-N

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
  Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 3)

 38. Rb-NDS

  Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 459 (załącznik 4)

 39. Rb-PDP

  Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu
  Obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014
  Dz.U. 2014, poz. 119 (załącznik 11) uwzgl. zmiany z Dz.U. 2016, poz. 441

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 51

 1. 1
 2. 2