Zamów JPK DZIŚ  JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

36 produkt(ów)

 1. Opcja darmowego pobrania

  PIT-14 (5)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005, 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego i wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

 2. Opcja darmowego pobrania

  PIT-4R (3)

  Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. 
  Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 3. Opcja darmowego pobrania

  PIT-11 (17)

  Formularz PIT-11 (17) do rozliczenia za rok 2009, 2010 w formacie Excel i Open Office.
  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  W pliku doc_6141-1.xlt wersja jednoarkuszowa (duplex)

 4. Opcja darmowego pobrania

  PIT-40 (16)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2009 i 2010 r. Obowiązujący w trakcie 2011 r.
  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

 5. Opcja darmowego pobrania

  PIT-12 (4)

  Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika

 6. Opcja darmowego pobrania

  PIT-40A/11A (16)

  Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

 7. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28 (15)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (1)

 8. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/A (12)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
  Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (2)

 9. Opcja darmowego pobrania

  PIT/O (17)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.
  Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (3), Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (7)

   

 10. Opcja darmowego pobrania

  PIT/D (21)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.
  Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (4), Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (6)

 11. Opcja darmowego pobrania

  PIT-37 (16)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
  Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (1)

   

 12. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36 (16)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
  Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (2)

 13. Opcja darmowego pobrania

  PIT-38 (6)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
  Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (3)

 14. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36L (6)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
  Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (4)

 15. Opcja darmowego pobrania

  PIT-39 (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010.
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
  Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (5)

 16. Opcja darmowego pobrania

  PIT-8C (4)

  Formularz obowiązujący w 2011 r.
  Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

 17. Opcja darmowego pobrania

  PIT-11 (18)

  Formularz do rozliczenia dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2011 r., w trakcie 2011 r.
  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  W pliku doc_7324-1.xlt wersja jednoarkuszowa (duplex)
   

 18. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2K (5)

  Formularz dotyczący rozliczenia za 2008 r. i w trakcie 2009, 2010 i 2011 r.
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 19. Opcja darmowego pobrania

  PIT/ZG (3)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

 20. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2A (2)

  Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. 
  Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 21. Opcja darmowego pobrania

  PIT-16 (9)

  Formularz obowiązujący w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. 
  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 22. Opcja darmowego pobrania

  IFT-1/IFT-1R (7)

  Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 23. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2 (2)

  Formularz obowiązujący w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r.
  Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 24. Opcja darmowego pobrania

  PIT-3 (2)

  Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. 
  Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 25. Opcja darmowego pobrania

  PIT-8AR (1)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

 26. Opcja darmowego pobrania

  PIT-23 (5)

  Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. 
  Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

 27. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/B (10)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 28. Opcja darmowego pobrania

  PIT/M (4)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

 29. Opcja darmowego pobrania

  PIT/B (10)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 30. Opcja darmowego pobrania

  PIT/Z (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 31. Opcja darmowego pobrania

  IFT-3/IFT-3R (4)

  Formularz obowiązujący w roku 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 32. Opcja darmowego pobrania

  IFT/A (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 33. Opcja darmowego pobrania

  PIT-6 / PIT-6L (8)

  Formularz obowiązujący w 2008, 2009, 2010 i 2011 r.
  Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

 34. Opcja darmowego pobrania

  PIT-16A (5)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiazujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r.
  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

 35. Opcja darmowego pobrania

  PIT-19A (4)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r.
  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

 36. Opcja darmowego pobrania

  PIT-R (14)

  Formularz obowiązujący w 2011 r.
  Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Ustaw kierunek malejący

36 produkt(ów)