OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

28 produkt(ów)

 1. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/A (9)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 2. Opcja darmowego pobrania

  IFT/A (1)

  Formularz obowiązujący w roku 2006, 2007 i do rozliczenia za rok 2006
  Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
 3. Opcja darmowego pobrania

  PIT-8S (3)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r.
  Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  Dz.U. 2008 Nr 74, poz 445

 4. Opcja darmowego pobrania

  PIT-40A/11A (13)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 5. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28 (12)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 6. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36 (10)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 7. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36L (3)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 8. Opcja darmowego pobrania

  PIT-37 (10)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 9. Opcja darmowego pobrania

  PIT-38 (3)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 10. Opcja darmowego pobrania

  PIT-40 (14)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

 11. Opcja darmowego pobrania

  PIT/O (14)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
 12. Opcja darmowego pobrania

  PIT/D (18)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
 13. Opcja darmowego pobrania

  PIT/ZG (1)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 14. Opcja darmowego pobrania

  IFT-3/IFT-3R (3)

  Formularz obowiązujący w roku 2006, 2007, do rozliczenia za rok 2006 i 2007.
  Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
 15. Opcja darmowego pobrania

  PIT-11/8B (14)

  Formularz obowiązujący w roku 2006 i do rozliczenia za rok 2006
  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 16. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/B (9)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 17. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2K (1)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 18. Opcja darmowego pobrania

  PIT-8G (1)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej
 19. Opcja darmowego pobrania

  PIT-16A (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 20. Opcja darmowego pobrania

  PIT-19A (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 21. Opcja darmowego pobrania

  PIT-8C (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 22. Opcja darmowego pobrania

  PIT-12 (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Oświadczenie dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 23. Opcja darmowego pobrania

  PIT/B (9)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 24. Opcja darmowego pobrania

  PIT/M (3)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 25. Opcja darmowego pobrania

  IFT-1/IFT-1R (6)

  Formularz obowiązujący w roku 2006Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
 26. Opcja darmowego pobrania

  PIT/Z (1)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005 i 2006
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym
 27. Opcja darmowego pobrania

  PIT-14 (5)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005, 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.
  Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego i wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

 28. Opcja darmowego pobrania

  PIT/X (2)

  Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006
  Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym
Ustaw kierunek malejący

28 produkt(ów)

Zaloguj