Masz pytania dotyczące JPK? Zadzwoń: Ogólnopolska Infolinia JPK: 22 257-81-44

[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 61

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania

  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

  Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 1047 (załącznik 1c)
  Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r.

  Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji

 2. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 26)

 3. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 25)

 4. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-RIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 22)

 5. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PAN

  Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 21)

 6. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFN

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 20)

 7. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUN

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 19)

 8. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADN

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 18)

 9. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 17)

 10. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-SYM

  Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe) - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 16)

 11. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASP

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 15)

 12. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASA

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 14)

 13. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-POZ

  Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 13)

 14. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-POZ

  Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 8)

 15. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-EMI

  Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 23)

 16. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ZME

  Zmiana danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 24)

 17. Opcja darmowego pobrania

  Roczne / Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

  Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 789

 18. Opcja darmowego pobrania

  Rb-ZN

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
  Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 5)

 19. Opcja darmowego pobrania
 20. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KAN

  Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 36)

 21. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRN

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 35)

 22. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRD

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego z terminem wymagalności do 1 roku włącznie

 23. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-IB

  Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 33)

 24. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-IB

  Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 32)

 25. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 31)

 26. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PDM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 30)

 27. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 29)

 28. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFM

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 28)

 29. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 27)

 30. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-REP

  Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 7)

 31. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-KRE

  Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 6)

 32. Opcja darmowego pobrania

  Nota korygująca

  Nota korygująca (interaktywny format MS Word)

 33. Opcja darmowego pobrania

  Faktura VAT

  W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 

 34. Opcja darmowego pobrania

  KW - Kasa wypłaci (Dowód wypłaty)

  Dowód KW ("Kasa wypłaci" - KW) jest wystawiany w dacie wypłaty gotówki z kasy.
 35. Opcja darmowego pobrania

  KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)

  KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)
 36. Opcja darmowego pobrania

  Faktura Vat wewnętrzna

  Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika

 37. Opcja darmowego pobrania

  KRS-D3

  Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 38. Opcja darmowego pobrania

  Rejestr zakupu VAT

  Rejestr zakupu VAT
 39. Opcja darmowego pobrania

  Dowód wewnętrzny

  zakup bezrachunkowy

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 61

 1. 1
 2. 2