Masz pytania dotyczące JPK? Zadzwoń: Ogólnopolska Infolinia JPK: 22 257-81-44

[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257-81-44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 64

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania

  EDG-1

  Link do wersji aktualnej CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 w pliku doc_6267-1.pdf).

   

 2. Opcja darmowego pobrania

  NIP-5 (4)

  Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 3. Rb-WS

  Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
  Dz.U. 2006 Nr 115, poz. 781 (załącznik 28)

 4. Formularz D-WO-B

  Wartość kwot bazowych opcji walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 32)

 5. Formularz ZIP-MP

  Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 22)

 6. Formularz ZIP-FI

  Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 24)

 7. Formularz AUD4

  Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 27)

 8. Formularz AUD4-PL

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub Narodowym Banku Polskim, papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem papierów wartościowych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy lub rezydent będący firmą inwestycyjną, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 28)

 9. Formularz D-WT

  Wartość godziwa pozycji w forwardach, futures, swapach walutowych i dwuwalutowych swapach stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 29)

 10. Formularz D-WO

  Wartość godziwa pozycji w opcjach walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 31)

 11. Formularz IBZ-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału mającego siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 9)

 12. Formularz IB-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 7)

 13. Formularz D-WT-B

  Wartość kwot bazowych forwardów, futures, swapów walutowych i dwuwalutowych swapów stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 30)

 14. Formularz NZ

  Zgłoszenie nabycia/sprzedaży nieruchomości za granicą przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 10)

 15. Formularz NP

  Zgłoszenie przez rezydenta sprzedaży nierezydentowi lub nabycia od nierezydenta nieruchomości znajdujących w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 11)

 16. Formularz ZIP-MNP

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem emisji, dla których rolę depozytariusza pełni krajowy bank, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 23)

 17. Rb-ZUS

  Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Dz.U. 2010 Nr 20, poz. 103 (załącznik 32)

 18. Formularz IBZ-1

  Wartość udziału rezydenta (wspólnika krajowego) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 8)

 19. Plan audytu

  Dz.U. 2008 Nr 66, poz. 406

 20. Sprawozdanie z wykonania planu audytu

  Dz.U. 2008 Nr 61, poz. 378

 21. Upomnienie wzywające do uregulowania należności

  Dz.U. 2004 Nr 10, poz. 79 (1) i (2)

 22. Formularz KU

  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 14)

 23. Formularz KU-1

  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki udzielonego nierezydentowi wraz z terminarzem przyszłych spłat - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 15)

 24. Formularz RACH

  Sprawozdanie z sald i obrotów na rachunku otwartym w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami) - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 17)

 25. Formularz ZIP-RZ

  Informacja o zmianie danych dotyczących emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 26)

 26. Formularz ZIP-INF

  Informacja o emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 25)

 27. Formularz KOM

  Sprawozdanie z wierzytelności rozliczonych w obrocie z nierezydentami w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 20)

 28. Ewidencja tytułów wykonawczych

  Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (8)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 64

 1. 1
 2. 2