OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,


Lub zostaw kontakt - oddzwonimy z ofertą
Bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,
 
Bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego - urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone w ustawie,
 
Certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby,
 
Kwalifikowany certyfikat - certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w ustawie,
 
Najważniejsze akty prawne:
- Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrześnie 2001 r.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów,
- Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne 
z dnia 17 lutego 2005 roku.
 
Zastosowanie:
W administracji publicznej:
- usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP),
- elektroniczne podpisywanie dokumentów,
- podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
- znakowanie czasem dokumentów elektronicznych,
- wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
- kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych.
 
Dla klientów biznesowych i indywidualnych:
- wymiana dokumentów z partnerami biznesowymi drogą elektroniczną,
- elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym,
- podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
- znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, klientów i kontrahentów,
- podpisywanie ofert na aukcjach i przetargach internetowych,
- zawieranie umów przez Internet,
- prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
- szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych,
- wymiana dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi w oparciu o usługę kuriera elektronicznego,
- kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych,
- elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych.
 
Jeżeli jesteś zainteresowny zakupem podpisu elektronicznego,
możesz wypełnić bezpłatny formularz kontaktowy, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia informacji lub przyjęcia zamówienia.
Możesz także dokonać zakupu poprzez nasz sklep internetowy, wybierając potrzebny produkt z listy po lewej stronie.
Zaloguj