OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Certyfikat niekwalifikowany zaufany to elektroniczny dokument tożsamości, który potwierdza personalia danego użytkownika w Internecie. Jest on wystawiany przez Trzecią Stronę Elektronicznego Zaufania, weryfikująca autentyczność danych użytkownika.


Certyfikaty niekwalifikowane służą głównie do podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych. Bezpieczeństwo gwarantowane jest dzięki zastosowaniu technologii opartych o Infrastrukturę Klucza Publicznego (PKI).

Certyfikaty niekwalifikowane zaufane wydawane przez CERTUM PCC, 
jako jedyne w Polsce są zgodne ze standardem WebTrustSM/TM
co z kolei jest gwarancją bezpieczeństwa stron WWW, które klient wykorzystuje do dokonywania transakcji gospodarczych. 
Certyfikaty te są uznawane za zaufane w skali globalnej, między innymi 
we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych 
na świecie oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft.

Certyfikat niekwalifikowany zaufany zawiera:
• określone dane identyfikujące osobę w Internecie (np. takie jak imię, nazwisko czy adres poczty Email) potwierdzone przez Trzecią Stronę Elektronicznego Zaufania,
• dane podmiotu reprezentowanego przez posiadacza certyfikatu (opcjonalnie),
• dane wystawcy certyfikatu,
• okres ważności,
• klucz publiczny przyporządkowany do klucza prywatnego znajdującego się wyłącznie w posiadaniu użytkownika,

Zastosowanie:
• szyfrowanie i podpisywanie poczty e-mail oraz dokumentów elektronicznych,
• wiarygodna tożsamość użytkownika w sieci Internet,
• autoryzacja dokumentów elektronicznych,
• niekwalifikowany podpis elektroniczny o zasięgu globalnym 
(zgodne ze standardem Web Trust), wymiana dokumentów z kontrahentami zagranicznymi,
• uwierzytelnianie subskrybenta w systemach IT oraz aplikacjach WWW,
• systemy jednokrotnego logowania.


Korzyści:

• Gwarancja bezpieczeństwa:

    Poufność - ochrona danych przed ujawnieniem wobec osób 
    nieuprawnionych
    Integralność - ochrona danych oraz dokumentów elektronicznych 
    przed zmianą
    Wiarygodność - identyfikacja tożsamości w świecie elektronicznym

• Korzyści wynikające z zastosowania dokumentów w formie elektronicznej:

    Natychmiastowe doręczenie i dostęp drogą elektroniczną
    Redukcja kosztów – dzięki możliwości zastąpienia papierowych 
    dokumentów ich elektronicznymi odpowiednikami
    Eliminacja kosztów związanych z wysyłką (koperty, znaczki), skrócenie 
    czasu doręczenia
    Ograniczenie objętości archiwów, łatwość archiwizacji i przeszukiwania 
    zbiorów danych

 

Zaloguj