OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 41

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania

  CIT-D (5)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  CIT-D (wersja 5) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 11)

 2. Opcja darmowego pobrania

  SSE/A

  Formularz do rozliczenia za 2016, 2017 r. 
  SSE/A (wersja 2) 
  Wykaz udziałów w spółkach
  Formularz obowiązujący od dnia 20 maja 2015 r.
  Dz.U. 2016 poz. 763 (Część A)

 3. IFT-2/IFT-2R (7)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  IFT-2/IFT-2R (wersja 7) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 13)

 4. CIT-7 (10)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-7 (wersja 10) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 12)

 5. Opcja darmowego pobrania

  SSE-R

  Formularz do rozliczenia za 2016, 2017 r. 
  SSE-R (wersja 5)
   
  Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  Formularz obowiązujący od dnia 20 maja 2015 r.
  Dz.U. 2016 poz. 763 (Część B)

 6. Opcja darmowego pobrania

  CIT-5 (10)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-5 (wersja 10) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 9)

 7. CIT-11R (3)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-11R (wersja 3) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 5)

 8. Opcja darmowego pobrania

  CIT-10Z (3)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-10Z (wersja 3) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 4)

 9. Opcja darmowego pobrania

  CIT-9R (5)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-9R (wersja 5) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 3)

 10. Opcja darmowego pobrania

  CIT-6AR (3)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-6AR (wersja 3) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 2)

 11. CIT-6R (4)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-6R (wersja 4) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 1)

 12. CIT-CFC (2)

  Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r.
  CIT-CFC (wersja 2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 1980

 13. Opcja darmowego pobrania

  CIT-ST (7)

  Formularz obowiązujący w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.
  CIT-ST (wersja 7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
  Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1693 (załącznik 1)

 14. Opcja darmowego pobrania

  CIT-ST/A (5)

  Formularz obowiązujący w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.
  CIT-ST/A (wersja 5) Informacja o zakładach (oddziałach)

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
  Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1693 (załącznik 2)

 15. Opcja darmowego pobrania

  SSE-R/A

  Formularz do rozliczenia za 2016, 2017 r. 
  SSE-R/A
   (wersja 3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
  Formularz obowiązujący od dnia 20 maja 2015 r.
  Dz.U. 2016 poz. 763 (Część C)

 16. Opcja darmowego pobrania

  CIT-8A (11)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  CIT-8A (wersja 11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 273 (załącznik 2)

 17. CIT-8/O (11)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  CIT-8/O (wersja 11) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 273 (załącznik 4)

 18. Opcja darmowego pobrania

  CIT-8 (24)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  CIT-8 (wersja 24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 273 (załącznik 1)

 19. Opcja darmowego pobrania

  CIT-8B (10)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  CIT-8B (wersja 10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 273 (załącznik 3)

 20. CIT-8/O (12)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  CIT-8/O (wersja 12) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1191 (załącznik 4)

 21. CIT/BR (3)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  CIT-BR (wersja 3) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1191 (załącznik 5)

 22. CIT/TP

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  CIT/TP (wersja 1) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1190

 23. CIT-8 (25)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  CIT-8 (wersja 25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1191 (załącznik 1)

 24. CIT/MIT (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/MIT (wersja 1) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 14)

 25. CIT/8S (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/8S (wersja 1) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 15)

 26. CIT/8SP (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/8SP (wersja 1) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 16)

 27. CIT/PGK (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/PGK (wersja 1) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 17)

 28. CIT-9R (6)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-9R (wersja 6) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 3)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 29. IFT-2/IFT-2R (8)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  IFT-2/IFT-2R (wersja 8) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 12)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 30. CIT-7 (11)

  Formularz do rozliczenia za 2018r.
  CIT-7 (wersja 11) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 11)

 31. Opcja darmowego pobrania

  CIT-TP

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-TP (wersja 2) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1300

 32. CIT-6R (5)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-6R (wersja 5) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 1)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 33. CIT-6AR (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-6AR (wersja 4) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 2)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 34. CIT-10Z (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-10Z (wersja 4) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 4)

 35. CIT-11R (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-11R (wersja 4) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 5)

 36. CIT-8 (26)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8 (wersja 26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 1)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 37. CIT-8AB (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8AB (wersja 1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 7)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 38. CIT-5 (11)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-5 (wersja 11) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 8)

 39. CIT-8/O (13)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8/O (wersja 13) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 9)

 40. CIT-D (6)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-D (wersja 6) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 10)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

   

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 41

 1. 1
 2. 2
Zaloguj