OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

19 produkt(ów)

 1. Opcja darmowego pobrania

  CIT-TP

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-TP (wersja 2) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1300

 2. CIT/PGK (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/PGK (wersja 1) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 17)

 3. CIT/8SP (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/8SP (wersja 1) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 16)

 4. CIT/8S (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/8S (wersja 1) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 15)

 5. CIT/MIT (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT/MIT (wersja 1) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 14)

 6. CIT/BR (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-BR (wersja 4) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 13)

 7. IFT-2/IFT-2R (8)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  IFT-2/IFT-2R (wersja 8) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 12)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 8. CIT-7 (11)

  Formularz do rozliczenia za 2018r.
  CIT-7 (wersja 11) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 11)

 9. CIT-D (6)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-D (wersja 6) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 10)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

   

 10. CIT-8/O (13)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8/O (wersja 13) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 9)

 11. CIT-5 (11)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-5 (wersja 11) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 8)

 12. CIT-8AB (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8AB (wersja 1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 7)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 13. CIT-8 (26)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-8 (wersja 26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 1)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 14. CIT-11R (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-11R (wersja 4) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 5)

 15. CIT-10Z (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-10Z (wersja 4) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 4)

 16. CIT-9R (6)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-9R (wersja 6) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 3)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 17. CIT-6AR (4)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-6AR (wersja 4) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 2)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 18. CIT-6R (5)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  CIT-6R (wersja 5) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Wzór obowiązujący od dnia 30 czerwca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 1)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 19. CIT/8S (2)

  Formularz do rozliczenia za 2019 r.
  CIT/8S (wersja 2) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu
  Formularz obowiązuje od dnia 27 marca 2019 r.
  Dz.U. 2019, poz. 570 (załącznik 6)

Ustaw kierunek malejący

19 produkt(ów)

Zaloguj