OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek rosnący

Produkty 41 do 50 z 1016

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych
Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych | Czytaj więcej…
17 gru 2019 21:02:28 Robert Borkowski WZORY Rozliczeń dotacji przedmiotowej do usług pocztowych, News,
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej | Czytaj więcej…
CIT-CFC, CIT/CFI
CIT-CFC, CIT/CFI | Czytaj więcej…
17 gru 2019 13:37:21 Robert Borkowski wzór CIT-CFC, załącznik CIT/CFI, News,
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | Czytaj więcej…
Wzory dotyczące kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Wzory dotyczące kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych | Czytaj więcej…
Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, ZAS-W, ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-SC, ZAS-HZ, ZAS-HZU, ZAS-DF, ZAS-DP, ZAS-KP, ORD-M

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 2355, Dz.U. 2017, poz. 318, Dz.U. 2018, poz. 447
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2344

Dz.U. 2019, poz. 2344

Wzory zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe obowiązują od dnia 4 grudnia 2019 r.

Załącznik 1
Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Załącznik 2
ZAS-W (4) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

Załącznik 3
ZAS-S (4) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Załącznik 4
ZAS-Z (5) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Załącznik 5
ZAS-P (4) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Załącznik 6
ZAS-SC (2) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

Załącznik 7
ZAS-HZ (2) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym


Załącznik 8
ZAS-HZU (2) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym


Załącznik 9
ZAS-DF (4) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych


Załącznik 10
ZAS-DP (4) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Załącznik 11
ZAS-KP (2) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu

Załącznik 12
ORD-M (4) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej


Formularze branżowe
 > Podatkowe > Organy podatkowe 

Formularze uzasadnień wyroków sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego
uzasadnienia wyroków sądu pierwszej instancji | Czytaj więcej…
Wzory zestawień zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek
zasoby złóż ropy naftowej, gazu ziemnego | Czytaj więcej…
AKC-U/S (3)
AKC-U/S | Czytaj więcej…
30 lis 2019 13:50:44 Robert Borkowski AKC-U/S deklaracja, News,
Ustaw kierunek rosnący

Produkty 41 do 50 z 1016

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
Zaloguj