Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1879
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 270

Dz.U. 2017, poz. 270

Załącznik
Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza