Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych. Formularze dostępne do pobrania w interaktywnym formacie MS Excel i MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1815
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1588

Formularze obowiązują od dnia 6 września 2019

Dz.U. 2019 poz. 1588

Załącznik 1
Wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Załącznik 2
Rozliczenie umorzeń zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Formularze branżowe > Finansowe > Kredyty i pożyczki