Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Wzory formularzy dostępne do pobrania w interaktywnym formacie PDF.

Dz.U. 2017 poz. 2497

Formularze Umowy o turystyczny rachunek powierniczy, Gwarancji bankowej, Gwarancji ubezpieczeniowej, i umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych dostępne do pobrania w interaktywnym formacie PDF

Wzory obowiązują od 1 lipca 2018 r.

Załącznik 1
Umowa o turystyczny rachunek powierniczy w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Załącznik 2
Gwarancja bankowa w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Załącznik 3
Gwarancja ubezpieczeniowa w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Załącznik 4
Umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Sportu i Turystyki