Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej | Czytaj więcej…