Wniosek o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców | Czytaj więcej…