Skierowanie na wykonanie badań okresowych kontrolnych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania | Czytaj więcej…