Ocena wskazująca czas powstania zabytku, Wycena zabytku, Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Czytaj więcej…