Oświadczenie, o którym mowa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej | Czytaj więcej…