Oświadczenie o przekroczeniu lub nie przekroczeniu skumulowanej wartości wsparcia otrzymanego do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego/okresu wsparcia | Czytaj więcej…