Książka ewidencji osób i depozytu osadzonych w izbie zatrzymań przez Żandarmerię Wojskową, Książka meldunków żołnierzy pełniących służbę w izbie zatrzymań | Czytaj więcej…