ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 490
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2132

Dz.U. 2019 poz. 2132

Załącznik 1
(Dz.U.2017.490 (1) zmieniony przez Dz.U.2019.2132) na FTP - Dz.U.2017.490 (1).dot

Karta specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Załącznik 2
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia