Wzór Oświadczenia dla osoby do 26. roku życia, która zamierza skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych). Formularz stworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wzór Oświadczenia osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku pit POBIERZ w interaktywnym formacie MS Word

Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych)

Data wejścia w życie przepisów1 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394

W przypadku przychodów, które podatnik uzyska od 1 stycznia 2020 r. ulga zostanie uwzględniona już przy obliczaniu zaliczek na podatek. Podatnik nie będzie musiał składać oświadczenia.