ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1346
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2163

Wzór obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2163

Załącznik

Wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Broń palna, Materiały wybuchowe