Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 2051
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1441

Formularz obowiązuje od dnia 1 październik 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1441

Załącznik 1
Karta grupy krwi

Załącznik 2
Zlecenie na badanie grupy krwi

Załącznik 3
Zlecenie na wykonanie próby zgodności

Załącznik 4
Wynik badania grupy krwi

Załącznik 5
Zlecenie na wykonanie badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty-rhd

Załącznik 6
Wydanie krwi do pilnego przetoczenia przed wykonaniem próby zgodności

Załącznik 7
Wydanie krwi dla noworodka / niemowlęcia do ukończenia 4 miesiąca życia bez wykonywania próby krzyżowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Leczenie krwią