Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Dz.U. 2019 poz. 2209

Wzory kart do tachografów cyfrowych obowiązują od dnia 15 grudnia 2019 r.

Załącznik 6
Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy

Załącznik 7
Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty przedsiębiorstwa

Załącznik 8
Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty warsztatowej

Załącznik 9
Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kontrolnej

Załącznik 10
Oświadczenie kierowcy o normalnym miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik 11
Oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy

Załącznik 12
Oświadczenie przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zatrudnieniu kierowcy

Załącznik 13
Oświadczenie podmiotu wykonującego przewozy drogowe o dysponowaniu pojazdem objętym obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe