Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1118
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1880

Nowy wzór głównej książki przewietrzania obowiązuje od dnia 18 października 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1880

Załącznik
Główna książka przewietrzania

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Kopaliny