Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 630
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 775

Dz.U. 2018 poz. 775

Załącznik
Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach
 

Formularze branżowe > Urzędowe > Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach