ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji  psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015 r. poz. 1889
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 r. poz. 2078

Dz.U. 2019 r. poz. 2078

Nowy wzór zgłoszenia zapotrzebowania na zakup preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.

Załącznik
Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Środki odurzające, substancje psychotropowe