ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy  promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 2304
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1420

Dz.U. 2019, poz. 1420

Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Załącznik
Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji produktów rolno-spożywczych


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi