Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2011 Nr 183, poz. 1087

Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1347

Dz.U. 2017, poz. 1347

Załącznik 3
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej / kierownika do spraw bezpieczeństwa

 

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)