ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1044
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2081

Dz.U. 2019, poz. 2081

Załącznik 
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Zaświadczenia/Oświadczenia