ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2009 Nr 108, poz. 908
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2076

Wzór zaświadczenia obowiązuje od 13 listopada 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2076

Załącznik
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Zaświadczenia/Oświadczenia