Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2091

Dz.U. 2019 poz. 2091

Formularz zaświadczenia obowiązuje od dnia 14 listopada 2019 r.

Załącznik
Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Ratownictwo Medyczne