OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Tekst jednolity dla aktu: Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1036


Dz.U. 2020, poz. 1036

Załącznik
Zaświadczenie o wzięciu przez ucznia/uczennicę udziału w olimpiadzie lub turnieju

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Edukacji Narodowej