OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

Tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 611
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2184

Dz.U. 2019, poz. 2184

Załącznik 2
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopa

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Ogniska epidemiczne / Choroby zakaźne