ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1347
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1678

Nowy wzór zaświadczenia obowiązuje od dnia 15 października 2020 r.

Załącznik
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej / kierownika do spraw bezpieczeństwa


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Bezpieczeństwo imprez masowych