Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Wzór zaświadczenia dostępny do pobrania w interaktywnym formacie PDF.

Dz.U. 2017, poz. 1026

Załącznik 2
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Pielęgniarki i położne