Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego. Formularz pobierz w formacie PDF

Dz.U. 2019, poz. 1583

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

Załącznik
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego

Formularze branżowe > Urzędowe > Edukacja