ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2010 nr 75 poz. 476
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 79

Załącznik 1
Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Załącznik 2
Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Infrastruktury