ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich


Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1610
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1730

Wzory sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich obowiązują od dnia 25 września 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1730

Załącznik 1
Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy, z wyjątkiem klaczy czystej krwi arabskiej i klaczy szetlandzkiej

Załącznik 2
Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy szetlandzkiej

Załącznik 3
Zaświadczenie sztucznego unasienniania krowy albo jałówki

Załącznik 4
Zaświadczenie sztucznego unasienniania lochy albo loszki

Załącznik 5
Zaświadczenie sztucznego unasienniania owcy albo kozy

Załącznik 6
Zaświadczenie sztucznego unasienniania samicy albo samic królika

Załącznik 7
Świadectwo pokrycia klaczy, z wyjątkiem klaczy czystej krwi arabskiej, klaczy pełnej krwi angielskiej i klaczy szetlandzkiej

Załącznik 8
Świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem albo kozłem

Załącznik 9
Zaświadczenie o przeniesieniu zarodka

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi > Rozród zwierząt gospodarskich