Zamieszczamy aktualizację formularza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o symbolu Rp-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF.

ZUS Rp-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Formularze branżowe > Urzędowe > ZUS