ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku,  wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2011 Nr 50, poz. 256
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1470

Formularze obowiązują od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1470

Załącznik 1
Ocena wskazująca czas powstania zabytku

Załącznik 2
Wycena zabytku

Załącznik 3
Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego