Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Formularze dostępne do pobrania w formacie MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1574
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1650

Wzory obowiązują od dnia 1 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1650

Załącznik 1
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik 2
Zaświadczenie o akceptacji kandydata na stopień nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego przez komisję kwalifikacyjną

Załącznik 3
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Załącznik 4
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Edukacji Narodowej