Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 210, poz. 1259
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1492

Dz.U. 2017, poz. 1492

Załącznik 1
Wykaz czasu sprawozdania opieki nad psem służbowym przez funkcjonariusza Straży Granicznej

 

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż Graniczna