Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2016 poz. 1298

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2015, poz. 2318

Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1714

Dz.U. 2017 poz. 1714

Załącznik 1
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Załącznik 2
Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego

Załącznik 3
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Załącznik 4
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Załącznik 5
Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Załącznik 6
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Załącznik 7
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Załącznik 8
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza