Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych

Dz.U. 2019, poz. 1484

Załącznik 1
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym

Załącznik 2
Wniosek o udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych

Załącznik 3
Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Cyfryzacja