Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2014, poz. 763

Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1344

 

Dz.U. 2017, poz. 1344

Załącznik

Wniosek o przydział miejsca w internacie / kwaterze internatowej zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

 

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)