Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2014, poz. 1706
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 140


Dz.U. 2017, poz. 140

Załącznik 3
Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Formularze branżowe > Transport > Uprawnienia do kierowanie pojazdami