Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wzór dostępny do pobrania w interaktywnym formacie MS Word.


Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2018, poz. 809
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 923

Dz.U. 2019, poz. 923

Załącznik
Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego


Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza